Performance – Tiny Monuments

Voor het onderzoeksproject Tiny Monuments, dat ik in 2018 initieerde bij Productiehuis Theater Rotterdam, stelde ik een team samen dat bestond uit kunstenaars, curatoren en performers om samen een theatrale tentoonstelling te ontwikkelen. Op basis van gesprekken en uitwisseling van expertise gaf ik de kunstenaars de opdracht een nieuw werk te ontwikkelen dat ‘live tentoongesteld’ werd in de theatrale ruimte. Ergens tussen black box en white cube bleek veel ruimte te zijn voor de intuïtie van het publiek. Doordat het project haar eclectische geheel opbouwde onder het toeziend oog van de toeschouwer kreeg deze de mogelijkheid om zelf verbanden te leggen tussen de verschillende elementen. Het project was democratisch in haar maakproces en uitvoering.